STUDENT EXPERIENCES
น้องอั้ม
Aberdeen, Scotland
แอเบอร์ดีน สกอตแลนด์ เป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่สำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายเหมือนเมืองใหญ่ๆ ในสหราชอณาจักร

การที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถมาเรียนภาษาในประเทศที่มีการสื่อสารภาษาอังกฤษและได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

International House Aberdeen ที่โรงเรียนมีกิจกรรมให้ทำทุกสัปดาห์ทำให้ได้เจอเพื่อนๆ ต่างชาติทำให้ได้ฝึกทักษะการพูดทำให้มีความมั่นใจขึ้น มีการเรียนการสอนที่ดีครูที่นี่มีความเป็นกันเอง และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในเรื่องการเรียน ทำให้การไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศครั้งนี้ได้มากกว่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้ทั้งมิตรภาพ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ถือว่าคุ้มค่าและเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีทีเดียว

ขอขอบคุณ smile campus พี่เอ พี่ฮาร์ท ที่คอยช่วยเหลือตั้งแต่ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน การเตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าและคอยสอบถามอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณมากๆ ครับ

“อั้ม”
We are accredited by