STUDENT EXPERIENCES
น้องแจ๋ม
York, UK
พี่ทั้งสองก็ยังคอยถามความเป็นอยู่ รวมถึงช่วยจัดการเรื่องต่างๆ เช่น การเปลี่ยน host family พี่ๆทำให้นู๋รู้สึกอบอุ่นว่ามีคนคอยช่วยอยู่ข้างๆเสมอค่ะ ไม่เคยปล่อยให้นู๋เผชิญปัญหาคนเดียว  ขอบคุณอีกครั้งนะคะ   
We are accredited by