BLOGS
เรียน Sixth Form กับ Bellerbys College
แนะนำหลักสูตร A-Levels และ Foundation สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่ออังกฤษระดับปริญญาตรี
A-Levels หรือว่า Foundation หลักสูตรไหนเหมาะกับเรา?
 
การเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษนั้นผู้ปกครองสามารถส่งน้องๆไปเรียนต่อเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วแต่ความพร้อมของแต่ล่ะครอบครัวซึ่งโดยปกตินั้นในแต่ล่ะครอบครัวมักจะส่งน้องๆไปลองเชิงก่อนในโปรแกรมซัมเมอร์ระยะสั้นช่วงปิดเทอมเพื่อทดลองเรียนในโรงเรียนมัธยมต่างๆ ของประเทศอังกฤษ โรงเรียนส่วนมากนั้นมักจะเป็นโรงเรียนประจำหรือที่เรารู้จักกันในนาม Boarding Schools แต่ทว่าผู้ปกครองส่วนมากมักจะส่งลูกไปเรียนต่อประเทศอังกฤษในระดับ GCSE และ A-levels เป็นซ่ะส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากลูกๆนั้นโตขึ้นพอที่จะดูแลตนเองได้ ความกังวลในการส่งลูกไปเรียนต่อจึงลดน้อยลง

 
Bellerbys College เป็นสถาบันการศึกษาที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาในประเทศอังกฤษเป็นหลัก สถาบันการศึกษานี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2013  มีสถาบันตั้งอยู่ที่เมือง Brighton, Cambridge และ London ประเทศอังกฤษ โดยแต่ละเมืองจะมีโปรแกรมการสอนที่ Specialist ต่างกัน เช่นที่ Cambridge ก็จะเป็นแคมปัสที่ Specialist ด้าน Science และ Engineering เป็นต้น ส่วนในแคมปัสที่ London นั้นก็จะเน้นสอนสาขาธุรกิจ (Business) เป็นหลัก และในส่วนของแคมปัสไบรตั้น (Brighton) นั้นเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดของ Bellerbys college สอนทุกสาขาวิชา รวมแม้กระทั่ง สาขา Elite Medics คือสาขาที่เตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนแพทย์ ใหนักเรียนที่สนใจเรียนต่อสาขาแพทย์ที่ประเทศอังกฤษ หรือที่ประเทศอื่นๆ

โปรแกรมที่ Bellerbys college เปิดสอนคือ
 
Pre-GCSE/ GCSE ถ้าหากเทียบง่าย GCSE เป็นโปรแกรมเทียบเท่าวุฒิมัธยมต้นบ้านเรานั้นเอง ก็คือนักเรียนไปเรียนฝึกเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อในระดับ Sixth Form หรือ A-Levels นั้นเอง ซึ่งคะแนนสอบของ GCSE เหล่านี้นักเรียนสามารถนำมาใช้ตัดสินได้ว่า ตนนั้นมีความเหมาะสมที่จะเรียนต่อในรายวิชาไหนในระดับ A-Levels นั้นเอง ดังนั้นการมีพื้นฐานความรู้ที่ดี ก็เปรียบเสมือนมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะน้องๆสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาไหนๆก็ได้ในโปรแกรม A-Levels โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ผ่าน โดยระยะเวลาการสอนก็มักจะอยู่ประมาณ 3-4 เทอมแล้วแต่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน
 
A-Levels เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Oxford หรือ Cambrige นอกจากนี้วุฒินี้ยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลกอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะเรียนจบโปรแกรม A-Levels แล้วอยากจะไปศึกษาต่อที่ประเทศยุโรป หรือ อเมริกา น้องๆก็สามารถสมัครเรียนได้โดยทันที ในส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนนั้นก็ประมาณ 8 คน ในแต่ล่ะแคมปัส การเรียนโปรแกรม A-levels นั้นก่อนเข้าเรียน ทางผู้ให้คำปรึกษาจะสอบถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาสาขาไหน เมื่อได้สาขาแล้วทางเราก็จะดำเนินเรื่องส่งให้ทาง สถาบัน Bellerbys ทราบถึงความประสงค์ที่นักเรียนต้องการเข้าเรียนต่อ แล้วทางสถาบันก็จะแนะนำรายวิชาเรียนมาให้ ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนเพื่อเข้าไปเป็นหมอ รายวิชาที่นักเรียนจะต้องลงเรียนก็จะมี Biology, Chemistry, Maths, และ Physics เป็นต้น แต่นอกจากคะแนนที่ดีแล้วนักเรียนก็ควรมีกิจกรรมเสริมด้วยเพื่อทำให้นักเรียนมีโปรไฟล์ที่แตกต่างจากคนอื่นๆ เช่นการทำ Volunteers หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรียนจะค่อยจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้นักเรียนได้เข้าร่วมประดับไว้เป็นเกียรติแก่ตัวนักเรียนเอง
 
อย่างไรก็ตามในส่วนของโปรแกรม Pre-GCSE/ GCSE ถ้าหากเทียบง่าย GCSE เป็นโปรแกรมเทียบเท่าวุฒิมัธยมต้นบ้านเรานั้นเอง ก็คือนักเรียนไปเรียนฝึกเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อในระดับ Sixth Form หรือ A-Levels นั้นเอง ซึ่งคะแนนสอบของ GCSE เหล่านี้นักเรียนสามารถนำมาใช้ตัดสินได้ว่า ตนนั้นมีความเหมาะสมที่จะเรียนต่อในรายวิชาไหนในระดับ A-Levels นั้นเอง ดังนั้นการมีพื้นฐานความรู้ที่ดี ก็เปรียบเสมือนมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะน้องๆสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาไหนๆก็ได้ในโปรแกรม A-Levels โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ผ่าน โดยระยะเวลาการสอนก็มักจะอยู่ประมาณ 3-4 เทอมแล้วแต่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน สถาบัน Bellerbys ได้จัดโปรแกรมพิเศษเฉพาะทางให้นักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่มได้ลงเรียนอีกด้วยซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่นๆเลยก็ว่าได้ ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ได้แก่
 
⦁ Specialist preparation for Oxbridge โปรแกรมสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์อยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย Oxford หรือ Cambridge
⦁ Medical, dental and veterinary school preparation โปรแกรมเรียนต่อเฉพาะด้านสายแพทย์ หมอฟัน สัตวแพทย์ เป็นต้น
⦁ Elite Medics โปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อแพทย์ในประเทศอังกฤษหรืออเมริกา
 
Foundation เป็นโปรแกรมเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งโปรแกรมนี้จะออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตร
ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Durham University, University of Exeter, University of Bath, Lancaster University เป็นต้น  ซึ่งโปรแกรม Foundation นี้มีโปรแกรมให้น้องๆได้เลือกถึง 12 สาขาวิชาด้วยกันได้แก่ Art & Design, Business, Finance and Management, Business with Law, Chemical Engineering, Computing, Engineering, Humanities, International Relations and Politics, Law, Marketing, Media และ Science and Pharmacy เมื่อเวลาที่น้องๆลงเรียนแล้วน้องสามารถเลือกรายวิชาที่เราสนใจเฉพาะด้านได้
ระยะเวลาในการศึกษา: จะมี 2 แบบ ให้น้องๆเลือก นั้นก็คือ
 
⦁ 3 เทอม - สำหรับ IELTS 4.5 - 5.0 ขึ้นไป
⦁ 3.5 เทอม - สำหรับ IELTS 4.5 อันนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเป็นระยะเวลา 1 เทอม ซึ่งจะเรียนภาษาอังกฤษประมาณ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 
International Year One และ International Foundation Year  โปรแกรม นี้เราจะเรียนผ่าน ISC Study Centre ซึ่งจะมาหลากหลายสาขา หลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษให้น้องๆได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น Durham University, University of Leeds, The University of Sheffield, University of Surrey, University of Sussex หรือมหาวิทยาลัยที่ Ireland หรือ The Netherlands เป็นต้น

 
สนใจวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวสามารถติดต่อเรามาได้ทุกสาขา ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและวางแผนให้อย่างมืออาชีพ โทรหาเราวันนี้ที่ 0866324594 Line: @smilecampus
 
We are accredited by