Promotions : The University of Tampa: Global Persective - Real World Learning
The University of Tampa: Global Persective - Real World Learning
ทำไมถึงต้องเป็นที่นี่? ก็เพราะ
 
⦁ Non-profit Private University: ค่าเรียนที่ไม่แพง
⦁ Diversity: นักเรียนต่างชาติ 1400 คน จาก 140 ประเทศ
⦁ Small Class size: ประมาณ ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 17 คน
⦁ Cost Effective : ค่าครองชีพต่ำ
⦁ Sunshine: อากาศร้อนตลอดปี พร้อมกับทะเลที่ห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง 20 นาที
⦁ Job Market: The Tempa Bay area เป็นแหล่งตลาดจ้างงานที่กำลังเติบโต 


The University of Tampa เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐอเมริกาที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือที่เรียกว่า Non-Profit Private University เนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยก็บอกอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองแทมปา (Tampa) รัฐฟลอริดา (Florida) นั้นเอง เมืองแทมปาเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดา ซึ่งมีย่านธุรกิจที่เป็นที่ตั้งของธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ และเป็นท่าเรือที่จอแจสำหรับเรือท่องเที่ยวและเรือสินค้า การค้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวในแทมปาเท่านั้น เมืองใกล้เขตร้อนแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งของสิ่งที่น่าสนใจตามธรรมชาติอีกด้วย
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่มากกว่า 1400 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนด้วยกันหลายสาขาด้วยกัน อีกทั้งมีโปรแกรม CPT และ OPT ให้กับนักเรียนต่างชาติด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มียังมี Small Class size เทียบแล้ว 1:17 นั้นหมายความว่า อาจารย์ 1 คน จะดูแลนักเรียนประมาณ 17 คน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น Non-Profit Private University ดังนั้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติจึงมีราคาเท่ากันกับนักเรียนในประเทศ หรือที่เรียกว่า Resident student ซึ่งที่นี่จะมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ $619 ต่อ เครดิต นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการ Graduate Assistance เพื่อให้ทุนกับนักเรียนที่มีการศึกษาดีเด่นอีกด้วย ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $15000 เหรียญสหรัฐ  
อย่างที่ทราบกันดีค่าใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างสูงแต่เนื่องจาก The University of Tampa อยู่ที่รัฐ Florida ห่างจากใจกลางเมืองแทมปาเพียงแค่ 20 นาทีเท่านั้น ดังนั้นค่าครองชีพในการอยู่พี่เมืองแทมปาจึงไม่สูงหากเทียบกับรัฐอื่นๆในประเทศ อีกทั้งฟลอริด้าเป็นรัฐที่มีแดดอยู่ตลอดเวลาจึงมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายประเทศไทย สิ่งที่น่าสนใจของเมืองแทมปาก็คือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงต่างๆ เช่น สวนสนุกระดับโลกอย่าง Disney Land, สวนสนุก Busch Gardens, Florida Aquarium (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟลอริดา) และ Tampa Museum of Art (พิพิธภัณฑ์ศิลปะแทมปา) Tampa Bay History Center เป็นต้น นอกจากนี้เมืองแทมปายังได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 20 อาณาเขตเมืองใหญ่ที่ดีที่สุดเพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สําหรับครอบครัวเดี่ยวในสหรัฐฯปัจจัยที่ทําให้พื้นที่บริเวณ Tampa Bay ได้รับการจัดเป็นอันดับต้นๆ ในครั้งนี้ ได้แก่ 1. แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร 2. แนวโน้มการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3. ราคาบ้านในอาณาเขตนี้ต่ำกว่ามูลค่าบ้านจริง  จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้เมืองแทมปามีการขยายตัวมากขึ้นและอุตสาหกรรมที่เติมโตอย่างล้นหลามก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่รัฐฟลอริดาให้ความสําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและอาวุธ การบริการทางการเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นนักเรียนที่มองหาลู่ทางการทำงานต่อหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยในรัฐฟลอริดา โดยเฉพาะ University of Tampa ก็ควรหมดความกังวลไปได้เลย 
 
ทั้งนี้หากนักเรียนคนไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Smile Campus เข้ามาได้ที่
☎ 02-9622948 
  • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
  • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
  • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
  • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369