News & Events : เปิดตัว Smile Campus สาขาใหม่
เปิดตัว Smile Campus สาขาใหม่
Smile Campus Education Consultants เปิดสาขาใหม่ที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซ.11 เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันวันที่ 15 ธันวาคม 56 ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองสอบถามข้อมูลปรึกษาด้านวีซ่านักเรียน พร้อมทั้งรับเอกสารต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ