Blog : TOP RANK ในประเทศอังกฤษ
TOP RANK ในประเทศอังกฤษ
INTO เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้
 1. Foundation และ Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
​ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่ เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Diploma และGraduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO< สถาบันของ INTO ตั้งอยู่ภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ INTO สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ยกเว้น INTO ที่ แมนเชสเตอร์ และลอนดอน ไม่ได้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ 

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO มีดังนี้
 • University of East Anglia  (Norwich, UK)
 • University of Exeter ( Exeter, UK )
 • University of Newcastle ( Newcastle, UK)
 • Glasgow Caledonian University  (Glasgow, UK)
 • The University of Manchester  (Manchester, UK)
 • City University London ( London, UK )
 • Queen’s University Belfast  ( Belfast, Northern Ireland )
 • St.George University of  London
 • University of  Gloucestershire
 • University of  Stirling

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน INTO

 • Foundation – 9 เดือน
 • Diploma – 9 เดือน
 • Postgraduate Diploma – 9 เดือน
 • General English – ระหว่าง 2 – 48 สัปดาห์
 • Pre-Sessional – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แล้ว แต่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369