NEWS & ARTICLESview more
SSTH (Swiss School of Tourism and Hospitality)
สถาบัน SSTH
ประสบการณ์เรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ น้องว๊อยซ์
I made a great choice to live and study in my most favourite UK town: Chester.
ประสบการณ์การเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ MBA ของน้องจิง
MBA , University of Chester
ประสบการณ์เรียนภาษาที่ประเทศสก๊อตแลนด์ ของน้องอั้ม
การไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศครั้งนี้ได้มากกว่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้ทั้งมิตรภาพ ประสบการณ์ใหม่ๆ คุ้มค่ามากๆครับ
PROMOTIONSview more