ประเทศออสเตรเลีย : โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย
โรงเรียน Canterbury College

Canterbury College Logo

โรงเรียนแคนเทอร์เบอรี่ คอลเลจ ‘Canterbury College’ เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนรัฐควีนส์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ Waterford ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองบริสเบน (Brisbane) และโกลด์โคสท์ (Gold Coast) ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ่น 1500 คน และมีนักเรียนต่างชาติเพียงแค่ 130 คนเท่านั้น

โรงเรียนแห่งนี้ที่มีระบบการสอนที่เรียกว่าสะเต๊ม ‘STEM’ ที่เน้นด้าน ซึ่งเป็นการสอนที่น้นนำองค์ความรู้ของวิชา วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาสอนเพื่อนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ซึ่งเป็นแผนการเรียนนี้กำลังเป็นที่นิยมในระบบการศึกษาทั่วโลก นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังมีหลายหลักสูตรให้ให้นักเรียนได้เลือกเรียนเพิ่มเติมเช่น การบัญชี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ดนตรี การละคร กราฟิก เคมี ประวัติศาสตร์ กฎหมาย หรือ นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาในระดับอาชีวศึกษา(VET) เช่น ธุรกิจ การก่อสร้าง การทำอาหาร เด็กปฐมวัย ก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโปรแกรมที่เรียกว่า High School Preparation ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และ พลศึกษา อย่างเข้มข้นก่อนนักเรียนจะเริ่มเรียนหลักสูตรออสเตรเลียกับทางโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีจึงทำให้โรงเรียนได้รับราง เช่น
 • Award winning Kindergarten to Year 12
 • Excellent Academic outcomes
 • Exemplary STEM Teaching Innovation Award
 
ภาคการศึกษา (Term Dates): ทางโรงเรียนมีทั้งหมด 4 ภาคเรียน แบ่งออกเป็น
 • เทอม 1 (มกราคม – มีนาคม)
 • เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน)
 • เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
 • เทอม 4 (ตุลาคม – พฤศจิกายน)

Website: https://www.canterbury.qld.edu.au/

ที่ตั้ง 182 Old Logan Village Rd, Waterford QLD 4133, Australia
 
หากต้องการข้อมูลค่าเล่าเรียนหรือข้อมูลอื่นๆของโรงเรียนเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัท Smile Campus Education ConsultantCanterbury College 30 years

New Building

Canterbury college sport club
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369