ประเทศแคนาดา : มหาวิทยาลัย


รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศแคนนาดา

 1. Acadia University
 2. Athabasca University
 3. Bishop's University
 4. Brandon University
 5. Brescia College
 6. Brock University
 7. Carleton University
 8. Concordia University
 9. Dalhousie University
 10. King's College
 11. Lakehead University
 12. Laurentian University
 13. McGill University
 14. McMaster University
 15. Memorial University of Newfoundland
 16. Mount Allison University
 17. Mount Saint Vincent University
 18. Queen's University, Kingston, Ontario
 19. Royal Roads University
 20. Saint Mary's University
 21. Simon Fraser University
 22. St. Francis Xavier University
 23. St. Jerome's University
 24. St. Thomas University
 25. Trent University
 26. University of Alberta
 27. University of British Columbia
 28. University of Calgary
 29. University of Guelph
 30. University of Lethbridge
 31. University of Manitoba
 32. University of New Brunswick
 33. University of New Brunswick, Saint John
 34. University of Northern British Columbia
 35. University of Ottawa
 36. University of Prince Edward Island
 37. University of Regina
 38. University of Toronto
 39. University of Toronto, Scarborough
 40. University of Victoria
 41. University of Waterloo
 42. University of Western Ontario
 43. University of Windsor
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369