ประเทศนิวซีแลนด์ : ข้อมูลทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด์


ภูมิประเทศ 

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร ใกล้กับประเทศออสเตรเลีย โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันทางด้านตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ ( North Island ) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆทางตอนใต้ คือ เกาะสจ๊วต ( Stuart Island ) รวมถึงเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่โดยรวมของประเทศมีขนาดประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย ชายหาดมากมาย เทือกเขาสูง พื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์ที่ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ ฟยอร์ด (Fjord) ธารน้ำแข็ง และทะเลสาบกลางเกาะด้วย 
สภาพภูมิอากาศ

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ 
 • ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
 • ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม 
 • ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม 
 • ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี 
ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจาก -ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ - เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ – เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก
ประชากร

 นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวสีเหลืองมีอยู่ประมาณ 715,200 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความคุมครองทั่วถึงทุกคน ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์

วัฒนธรรม

ชาวนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้นการแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ   

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์สำหรับศาสนาอื่น เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีสถานที่สำหรับบูชาศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ 
 

สกุลเงินตรา

หน่วยเงินตราของประเทศนิวซีแลนด์ คือNZ$ ดอลล่าห์ ค่าเงินต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้
 • ธนบัตรนิวซีแลนด์ มีมูลค่า $1, $2, $5, $10, $20, $100 
 • เงินเหรียญที่เป็นเซ็นต์ มีมูลค่า 10 เซ็นต์, 20 เซ็นต์, 50   

เวลา

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ จะเดินเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม ที่เวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นช่วงเวลา Day Light Saving

ไฟฟ้า

ทางประเทศนิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ (V) และใช้ปลั๊กไฟแบบสามขาฉะนั้นอย่าลืมว่า ต้องนำปลั๊กต่อไปด้วย และถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้า ให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ที่ประเทศไทย 

สถานที่ท่องเที่ยว

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมักเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติที่หลากหลาย ได้แก่ ถ้ำ น้ำตก ธารน้ำแข็ง น้ำพุร้อน ฟาร์ม เป็นต้น แบ่งตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะใหญ่ 2 เกาะ ดังนี้ 
  
 1. ​เกาะเหนือ (North Island)
 2. เกาะใต้( South Island )

​เกาะเหนือ (North Island)

จุดเด่นของเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland): โอ๊คแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและบรรยากาศแบบสบายๆ ทำให้โอ๊คแลนด์กลายเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (The City of Sails) หรือ เมืองราชินีเวลลิงตัน (Wellington)เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก (The World's Most Livable City) โดย Deutsch Bank ในปี 2017 และได้รับการโหวตให้เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่เท่ห์ที่สุดในโลก(The Coolest Little Capital in the World) โดย Lonely Planet เมื่อปี 2012,  ฮามิลตัน Hamilton ฮามิลตัน มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองโอ๊คแลนด์:

 1. Auckland's Sky Tower หอสูงกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นที่ตั้งของบ่อนกาสิโน ร้านอาหารและจุดชมวิว
 2. ​Mount Eden เป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองโอ๊คแลนด์ มียอดเขาเป็นปล่องภูเขาไฟเก่า ทำให้เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง 
 3. Kelly Tarlton's โลกใต้น้ำเป็นอุโมงค์ใสมองเห็นปลานานาชนิดและขั้วโลกใต้จำลอง มีนกเพนกวินขั้วโลก 
 4. Auckland Zoo สวนสัตว์ ซึ่งรวบรวมสัตว์นานาชนิด รวมทั้งนกกีวี่และกิ้งก่าทอร่า สัตว์เฉพาะของนิวซีแลนด์ 
 5. Auckland Museum พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินโอ๊คแลนด์โดเมน มองเห็นทิวทัศน์เมืองและทะเล 
 6. National Maritime Museum พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังไปนับ 1,000 ปี 
 7. Auckland Regional Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ มีการแสดงดนตรีในหน้าร้อนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจด้วย 
 8. Victoria Park Market ตลาดขายของกระจุดกระจิก คล้ายๆ กับสวนจตุจักรบ้านเรา 
 9. Auckland Harbour Bridge สะพานที่ใช้เชื่อมระหว่างเมืองโอ๊คแลนด์กับ North Shore สะพานนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ด้วย 
จุดเด่นของเมืองเวลลิงตัน ( Wellington ):เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายสุดของเกาะเหนือ ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล และเมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เวลลิงตันเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ เกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง ทำให้เกิดกระแสลมแรง
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเวลลิงตัน:
 1. Wellington Zoo สวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ 
 2. Te Papa พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับคำจำกัดความจากหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ว่าเป็น "one of the most   ambitiously eclectic museums in the world" 
 3. National Art Gallery หอศิลปะแห่งชาติ 
 4. National Library หอสมุดแห่งชาติ 
 5. National Opera โรงละครแห่งชาติ 
 6. Wellington Botanic Gardens สวนพฤกษศาสตร์ 
 7. National War Memorial อนุสรณ์สถานสงคราม  
จุดเด่นของเมืองโรโตรัว (Rotorua): เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองนี้เต็มไปแหล่งรวมความอัศจรรย์ของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม 
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองโรโตรัว:
    
 1. Te Whakarewarewa ศูนย์วัฒนธรรมเมารีและน้ำพุใหญ่ที่สุดชื่อ Pohutu 
 2. Polynesian Spa สถานที่อาบน้ำแร่ร้อนที่สวยที่สุดในเมืองโรโตรัว 
 3. Lake Rotorua มีห่าน หงส์เชื่องให้เลี้ยงและชมวิว 
 4. Rainbow Spring Farm แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นโดมแสดงเกี่ยวกับแกะและหมาต้อนแกะ อีกส่วนเป็นสวนเดินเล่นมีบ่อให้ตกปลาเทราต์ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาก 
 5. Ohinemutu เป็นหมู่บ้านเมารีริมทะเลสาบ มีโบสถ์ St Faith's Anglican Church ตกแต่งด้วยศิลปะเมารี มี Tamatekapua Meeting House กลางคืนมีคอนเสิร์ตของชาวเมารีแสดงด้วย 
 6. Waikite Valley Thermal Pool สวนน้ำพุร้อนและโคลนเดือด 
 7. Skyline Skyride เป็นกระเช้านั่งขึ้นไปชมวิวและเล่นรถลูจ์ รถเล็กๆ ปล่อยลงมาตามเนิน 
 8. Whirinaki Forest Park ป่าสงวนขนาดใหญ่มีพืชและสัตว์ธรรมชาตินานาชนิด 

เกาะใต้( South Island )

จุดเด่นของเมืองไคร้สท์เชิร์ช ( Christchurch ): เป็นเมืองเก่าแก่และ ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ เมืองไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างท่องแท้ โดยมีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก และด้วยความร่มรื่นของถนนทุกสายและมีสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองทำให้เมืองไครสต์เชิร์ชถูกกล่าวขานว่าเป็น (Garden City) เมืองแห่งสวนดอกไม้ตระการตา 
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองไคร้สท์เชิร์ช: 
   
 1. Cathedral Square ลานหน้าวิหาร Church of England ซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง วิหารทรงนีโอตั้งเด่นเสมือนเป็นประธานของเมือง 
 2. Botanic Gardens and Hagley Park สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในต้นฤดูสปริง ดอกไม้จะสวยมาก มีทุ่งดอกแดฟโฟดิล เหนือศีรษะมีดอกเชอรี่บลอสซ่อม และยังมีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านอีกด้วย 
 3. Canterbury Museum พิพิธภัณฑ์ 
 4. Willowbank Wildlife Reserve สวนสัตว์ 
 5. Southern Encounter Aquarium and Kiwi House ชมสัตว์น้ำและกีวี่ซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะของนิวซีแลนด์ 
 6. The Roman Catholic Basilica โบสถ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1905 
 7. Christchurch City Art Gallery แกลลอรี่ศิลปะ
จุดเด่นของเมืองดะเนดิน (Dunedin): ดะนีดินหรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขตโอทาโก ( Otago) เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ (University of Otago) มหาวิทยาลัยโอตาโก้ 
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองดะเนดิน:
   
 1. Taieri Gorge Railway นักรถไฟชมทิวทัศและลอดอุโมงค์ที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี 1879 
 2. Royal Albatross Centre สวนสัตว์เพาะนก 
 3. New Zealand Marine Studies Centre and Westpac Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
 4. Dunedin ’s Botanic Gardens สวนพฤกษศาสตร์ของเมืองดะนีดิน 
 5. Otago Museum and Discovery World หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุด 
 6. New Zealand Sports Hall of Fame พิพิธภัณฑ์โชว์ความสำเร็จทางด้านกีฬา 
 7. University of Otago มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369