Smile Campus : About Us
Smile Campus International Co., Ltd.

หนึ่งในสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ ดำเนินงานในฐานะเป็นศูนย์บริการ
ให้ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศทั่วโลกและบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้น
โดยคณะผู้บริหารที่จบการศึกษาในต่างประเทศและเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาโดยตรง
ทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำในทุกๆด้าน
แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การเดินทาง การท่องเที่ยว การใช้ชีวิต
และการทำงานในต่างประเทศ คณะผู้บริหารและทีมงานมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง
ในการดูแลนักเรียนของเราอย่างดีสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จของนักเรียน
 
การแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของบริษัทครอบคลุมกลุ่มประเทศที่ได้รับความนิยมและยอมรับ
อย่างกว้างขวางในสังคมไทยทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มตั้งแต่
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นช่วงปิดเทอม หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว คอร์สเตรียมสอบ IELTS
หรือ TOEFL หลักสูตรมัธยม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษา
ที่สามและประสบการณ์ในต่างแดน ทางบริษัทยังมีหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆเช่นภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปนณ ประเทศเจ้าของภาษาไว้บริการอีกด้วย
 
การบริการของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์นักเรียนถึงความต้องการและเป้าหมายแนะแนวทาง
การศึกษาต่อในประเทศที่เหมาะสมกับนักเรียนจัดการวางแผนงบประมาณในการศึกษาต่อแนะนำ
การดำเนินการสมัครเรียนจัดหาที่พักทุกประเภท จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับนักเรียน
จัดหาเจ้าหน้าที่มารับที่สนามบินดำเนินการยื่นขอหนังสือเดินทาง ดำเนินการยื่นขอวีซ่านักเรียน
บริการแปลเอกสารโดยได้รับการประทับตรารับรองดูแลให้คำปรึกษาในทุกๆด้านตลอดระยะเวลา
รวมถึงติดตามผลสำเร็จและความพึงพอใจของนักเรียนณ ประเทศปลายทาง
 
สถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนนั้นล้วนเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับชาติจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆและมีจำนวนมากที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระดับนานาชาติอีกด้วยทุกสถาบันที่ทางบริษัทแนะนำให้กับนักเรียนนั้นจะต้องเป็นสถาบันที่ทางบริษัท
ได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับนักเรียนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การเรียนการสอน
สภาพแวดล้อม บรรยากาศของเมือง ค่าครองชีพในเมืองๆนั้นทุกอย่าง จะต้องถูกคัดเลือก
อย่างพิถีพิถันและใส่ใจ เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับประสบการณ์ในต่างแดนซึ่งเรียกได้ว่าครั้งหนึ่ง
ในชีวิตได้อย่างดีที่สุด บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา
ประสบความสำเร็จในทางการศึกษาได้อย่างที่มุ่งหวังไว้ และเราสัญญาที่จะให้บริการด้วยรอยยิ้ม
และเปี่ยมด้วยคุณภาพตลอดไป
 
 
  • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
  • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
  • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
  • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369